Irodalmi szószedet: A kancsal rím

szerző
Várady Szabolcs
publikálva
2004/22. (05. 27.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Egy átlagos magyar rím két szótagra terjed. Vegyük olybá, hogy a két magánhangzó a rím két szeme. Egészséges szempár néz ránk, ha ezek megegyeznek. Az arc, amelybõl ránk néznek, persze különbözõ. Lehet pufók, lehet beesett, aszerint, milyen mássalhangzók közül néznek. Ha ezek is azonosak, akkor a rím tiszta. Ha csak hasonlók, akkor asszonánc. Kegyed nem tudja, mi az asszonánc? Eriggyen, és olvassa el Arany alapvetését: Valami az asszonáncról. Nekünk most nem ez a dolgunk, hanem a kancsalság. Ha csak kicsit különbözik a két magánhangzó, mondjuk, az egyik a, a másik o, akkor az a rím még alig kancsal, a tekintet inkább csak hamiskás. De ha az egyik mély, a másik magas hangrendû, az már, vélhetnénk, igazi kancsal rím. Zafir-zefir, fél hat-félhet (mindkettõ Kosztolányitól).

Egy átlagos magyar rím két szótagra terjed. Vegyük olybá, hogy a két magánhangzó a rím két szeme. Egészséges szempár néz ránk, ha ezek megegyeznek. Az arc, amelybõl ránk néznek, persze különbözõ. Lehet pufók, lehet beesett, aszerint, milyen mássalhangzók közül néznek. Ha ezek is azonosak, akkor a rím tiszta. Ha csak hasonlók, akkor asszonánc. Kegyed nem tudja, mi az asszonánc? Eriggyen, és olvassa el Arany alapvetését: Valami az asszonáncról. Nekünk most nem ez a dolgunk, hanem a kancsalság. Ha csak kicsit különbözik a két magánhangzó, mondjuk, az egyik a, a másik o, akkor az a rím még alig kancsal, a tekintet inkább csak hamiskás. De ha az egyik mély, a másik magas hangrendû, az már, vélhetnénk, igazi kancsal rím. Zafir-zefir, fél hat-félhet (mindkettõ Kosztolányitól).

Csakhogy ez az egész hasonlat maga is kancsal. A rím szemeinek ugyanis iránya (és ezért rangsora) van: a sorvégi erõsebb, mint az elõtte levõ. Vagyis nem mindegy, hogy a rím elõre vagy

visszafelé kancsalít,

hogy összezárul-e a sor végén, vagy szétnyílik. Ha összezárul, akkor a rím alapvetõ funkciója végül is be van töltve. Épp ezért az olyan alapos és szigorú verstan, mint a nagy Szepes - Szerdahelyi, nem is hisz Kosztolányinak, és a zafir-zefirt nem fogadja el kancsal rímnek, csak a fél hat-félhetet. Van ebben ráció: ha kancsalnak tekintenénk az olyan rímet, amelyiknek csak az elsõ magánhangzója különbözik, a magyar költészetben hemzsegnének a kancsal rímek. Egyetlen Petõfi-versben mindjárt egy kazal: "Szellõüzött / Felhõk között / Merengve jár / A holdsugárÉ / Dalol vele / A fülmileÉ / S míg elterül / A föld körûlÉ / Akközben a / Kert ajtaja / Halkan kinyíl, / Akár a nyílÉ" Zafir-zefir. Ha jól számolom, az elõbb (részben) idézett Est címû vers 24 rímébõl 18-at kellene kancsalnak minõsítenünk. László Zsigmond, többek közt az elõbbi Petõfi-vers példáján bemutatva, "rímillúzió"-nak nevezi az olyan rímet, amely a magánhangzóiban nem teljes, mégis tökéletes rímhatást kelt. Többnyire a mássalhangzók hathatós támogatásával, amilyen például Aranynál a -pj- kapcsolat ismétlõdése: napja-kopja vagy a -kr-: bokra-nyakra.

Ellenhatásul az elsõ Nyugat-nemzedék rímkultuszára Szabó Lõrinc gyökeres reformokat hajt végre a rímelésben. Neki elég a rímhez, ha ugyanarra a magánhangzóra végzõdik, még ha ez csak egy névelõ is. (Ahogy különben már Petõfinél is láttuk az imént.) Vagy egy vézna -i. Ki gondolna kancsal rímre, ha ezt olvassa a Tücsökzenében: "Késõbb szemem maga betûzte ki, / hogy bömbölnek a Mohos tulkai"? Vagy még akár ezt is: "Ekkortájt kezdõdött az elemi. / A betûket már tudtamÉ Valami / börtön lesz ez isÉ" Már csak a helyzete, az enjambement miatt sem érezzük - nincs idõnk megállni hozzá a sor végén - kancsal rímnek, az ugyanis nem tisztán hangtani jelenség: a hangtani adottságok akkor fejtik ki hatásukat, ha a költõ a megfelelõ helyzetbe hozza õket. Más ízét éreznénk ennek a rímnek, ha mondjuk így volna kihegyezve: Ekkortájt kezdõdött az elemi. / Gondoltam: Végre! Ez már valami!

Teve van egypúpú, van kétpúpú, sõt több. Rím három-, de akár négyszemû is. Mi van, ha egyszerre három szemével kancsalít? Az ilyen anomáliát a tudomány nem kancsal rímnek nevezi, hanem - angol mintára - pararímnek. (Az angolban más elnevezések is ismeretesek: near rhyme, slant rhyme, half rhyme, oblique rhyme.) Nem így a költõk: nekik kancsal rím az is, hogy "Egy hívõ s egy eretnek / feles földön aratnakÉ" (Weöres Sándor: Kancsal rím) vagy "Tegnap itt volt Devecseri, / jaj de nagyon bevacsorált." Ez Kosztolányinak jutott eszébe, akárcsak, álmában, ez a másik: "A szobámat méla hittel / berakattam malachittal."

A rím itt szemlátomást a humor, a groteszk hatás eszköze. Lehet azonban más célja is, fõleg ha a költõ rímfüzér-rendszerbe illeszti a magas-mély hangrendû váltakozást. Kosztolányi Lengyel táncosnõjében a játékosság dominál, és a teljesítmény öröme ("", nõ, te drága lengyel, / olyan vagy, mint az angyal. / Szépséged égi rendjel. / E csókkal, puha-langgyal, / kérlek, hogy ne feledj el / és érd be a kalanddal, / e bús egyetlen-eggyel / és légy nekem a bandzsal / önkívület, mely kengyel / nélkül az égbe nyargal."), Babits azonban sejtelmes, impresszionista hangulat festésére használja: "Az erdõ hallgatag, / nyugosznak a vadak, / lankadt állal hevernek / ágyán a hûs avarnak, / mit a szelek levernek / majd újra felkavarnak."

A kancsal rím rácáfol várakozásunkra. A hívó rím egybehangzásra, konszonanciára készít fel, és helyette disszonanciát kapunk. Komoly versben ez igen hasznos eszköz lehet, ha a pátoszt akarjuk visszavenni. Mint például Orbán Ottó, amikor Blake Tigrisére az elvesztett ifjúság képét vetíti, majd a nosztalgikus önsajnálat heves rohamát egy elegáns riposzttal így védi ki: "Csíkos ékkõ, tündökölsz, / Mûvészi, ahogy te ölsz, / Noha nem tudatos döntés: ösztön, / Hogy nem élsz növényi koszton." (Mint egyik kritikusa írta: "Éa pátoszt és szentimentalizmustÉ megtöri egy kancsal rím", és szerintem is nevezzük csak kancsalnak az "ösztön-koszton"-t, a pararímet hagyjuk meg a tudománynak.)

A kancsal rím sajátos esete a kibicsaklott rím: egy Vas István-vers címe és egyben poétikai slusszpoénja. A kétségbeesés szüli: a nagyvárosi közlekedési viszonyoknak az öregkort súlyosbító tortúrája hajszolja bele a költõt és szonettjét a disszonancia sebzetten felhördülõ csattanójába: "Hát nem únod föld alatt, föld felett / Menteni még mindig az életet, / Zihálva zebrán, lelábalva lépcsõn? // Ha közlekedés közben meg nem ölnek, / Magadtól minél hamarabb dögölj meg, / Tulajdon városodban gyalog õslény!"

"Lépcsõn-õslény": mint látjuk, a rím két magánhangzója itt helyet cserélt. A kontextus dönti el (és a mássalhangzók különbözése), hogy a hatás nem humoros. Nem úgy, mint a kecskerímben, amelynek az elnevezése körül vannak ugyan viták, de ezúttal a Szepes - Szerdahelyi

egy húron pendül

Kosztolányival, aki Esti Kornél rímei közt Két kecskerím címmel publikálta ezeket: "Volt rajta egy rémes zergekabát / és evett egy krémes kergezabát. // Bármennyi embert ölök rakásra, / nem teszek szert egy öröklakásra." A kecskerím tehát annyiban különbözik Vas Istvánétól, hogy "megbolondított" tiszta rím: minden hangja megegyezik, csak vagy a magán-, vagy a mássalhangzói (többnyire azért inkább a mássalhangzói) rímelés közben helyet cserélnek. És akkor Vas István tragikus témája így szólal meg (a kecskerím egyik nagymestere, Vargha Balázs kezén): "Fõvárosunk légtere / bûzzel-gázzal rég tele."

Várady Szabolcs

Irodalmi szószedet címmel új sorozatot indítunk. E lexikoncikkszerû tárcákban literatúránk jelesei világítják meg az egyes, kissé önkényesen kiválasztott fogalmakat. B. Z. A.

szerző
Várady Szabolcs
publikálva
2004/22. (05. 27.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:

Kommentek

Rendezés:

Komment írásához

 • 60 millió eladott példány és bérelt hely a New York Times bestsellerlistájának élén. Magyarul Nincs üzlet című regénye jelent meg legutóbb. E-mailen váltottunk szót.

  Szerző
  - kg -
  Posztolva
  2015. máj. 26., 15:38
  Kommentek
  0
  „Csodálatra méltó kemény fiú” – Harlan Coben krimiíró
 • A Cannes-ban taroló Saul fia főszereplőjével Pajor Tamásról, a Tóráról, a pszichosztriptízről, a Fideszről meg persze a versírásról is beszélgettünk.

  Szerző
  Szőnyei Tamás
  Posztolva
  1998/6. (02. 12.)
  Kommentek
  0
 • Krasznahorkai László Man Booker- meg Kertész Imre Nobel-díja előtt is jutottak külhoni elismerések magyar írók számára. A Pinker ügynökségtől a Sztálin-díjig.

  Szerző
  László Ferenc
  Posztolva
  2015. máj. 24., 15:38
  Kommentek
  1
  Törjön el a tollam
 • Krasznahorkai László kapta 2015 Man Booker-díját. Összeszedtünk mindent, amit a rangos angol elismerésről tudni kell.

  Szerző
  Markó Anita
  Posztolva
  2015. máj. 23., 08:36
  Kommentek
  0
  Írót, kenyeret!
 • Megdöbbentő, új információk a muklákról, Pettson nyugdíjáról, a svéd borsókról és a szingli apákról. Pettson és Findusz írója a Narancsnak!

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2015. máj. 17., 10:05
  Kommentek
  1
  „Igazi egértanya volt” – Sven Nordqvist meseíró
 • Hogyan vetkőznek az írók? Ki írja a legjobb szexjeleneteket? Miért zseniális Snoopy? Lehet-e csajozni az irodalommal? Jonathan Franzent kérdeztük.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2015/17. (04. 23.)
  Kommentek
  0
  Jonathan Franzen: „Irodalmi sztár akartam lenni”
 • Megjelent a Berlin Noir-sorozat első kötete, a Halálos március. Szex, erőszak, nácik, Berlin – minden, ami egy jó ponyvához kell. A szerzővel beszélgettünk.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2015. máj. 13., 10:43
  Kommentek
  2
  Göring oroszlánbébije
 • Jack Reachert Tom Cruise alakította a filmvásznon, de a legnagyobb alakításokra a regények lapjain kerül sor. 20 könyv, 90 millió eladott példány – a krimikirállyal beszélgettünk.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2015. ápr. 30., 11:31
  Kommentek
  0
  Tom Cruise és 90 millió olvasó – Lee Child krimiíró
 • Ki ma a világirodalom legnagyobbja Esterházy szerint? Kit nem bír Kukorelly Endre? Na és mit vásárol Aleska Diamond? A könyvfesztiválon faggatóztunk.

  Szerző
  Markó Anita
  Posztolva
  2015. ápr. 25., 15:54
  Kommentek
  6
  „Nagyon fognak ezért utálni”
 • Könyvfesztivál van, ünnep van: 30 év után újra megjelent Zsolt Béla memoárja,a Kilenc koffer. Bán Zoltán András pár éve mindent elmondott az íróról, ezt az írást közöljük most újra.

  Szerző
  Bán Zoltán András
  Posztolva
  2008/13. (03. 27.)
  Kommentek
  0
  A kikosarazott hazafi
 • Remek programok egész sora várja a holnapi Kis Könyves Éj látogatóit. A kis boltok a lélekhez beszélnek, és biztosítják a kultúra sokszínűségét.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2015. ápr. 23., 17:35
  Kommentek
  0
  „Úgy vonz, mint a mágnes” – Független könyvesboltok ünnepe
 • Két kerekasztal-beszélgetés is volt tegnap Michel Houellebecq új regénye, a Behódolás hazai megjelenése ürügyén. Szerencsére olyan résztvevő is akadt, aki olvasta a könyvet.

  Szerző
  Lakner Dávid
  Posztolva
  2015. ápr. 23., 14:28
  Kommentek
  25
  Megfélemlítik az embereket – Houellebecq a kerekasztalon
 • Legfrissebb lapszámunkban a Könyvfesztivál sztárjával, a Szabadság és a Javítások szerzőjével közlünk interjút. Bónusz: Franzen madarakról, kutyákról és egy nagy barátságról...

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2015. ápr. 22., 11:30
  Kommentek
  0
  „Mélységesen nem érdekelték a madarak” – Jonathan Franzen a Narancsnak
 • Itt a könyvhét, a nyomtatott lapszámban gigantikus könyvmelléklet, benne többek között gyerekirodalmi sikerlista. Merényi Ágnes közel egy évtizedig vezette a gyerekkönyvkiadás egyik központját, a Móra Kiadó szerkesztőségét, áprilistól a Carthaphilusnál dolgozik. Piacról, lélekről, Békés Pálról kérdeztük.

  Szerző
  Matkovich Ilona
  Posztolva
  2014. jun. 13., 08:06
  Kommentek
  0
  „Nem a gyerek választ” – Merényi Ágnes a gyerekirodalomról
 • Fő műve a Zabhegyező és az a fél évszázad, amit remeteként töltött. Vagy mégsem? Shane Salerno hollywoodi filmes, a Salinger című dokumentumfilm és könyv szerzője lerántja a leplet a mítoszokról, az ártatlan, fiatal lányokról és az Avatar folytatásáról.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014. jun. 13., 07:19
  Kommentek
  3
  Fiatal lányokért epekedett – J. D. Salinger csodálatos élete
 • Stieg Larsson, Henning Mankell, Jo Nesbo - mindannyian tőlük tanulták a krimiírást. Marxisták és férj-feleség voltak. Tudjon meg róluk mindent, aztán lapozza fel a holnap megjelenő Narancsban interjúnkat Maj Sjöwall-lal.

  Szerző
  Turcsányi Sándor
  Posztolva
  2010/20. (05. 20.)
  Kommentek
  0
  A mai
 • A legfrissebb Narancsban nagyinterjú olvasható Závada Pállal. Az írót új, javarészt a második világháborúban játszódó regényéről kérdeztük. Az akkori és a mai dilemmák kapcsolatáról alkotott véleménye azonban csak itt olvasható.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2014. jun. 11., 07:00
  Kommentek
  11
  Závada Pál: „A párhuzam egyre fenyegetőbb”
 • A napjainkban sértetlenül felébredő Hitlerről szóló bestseller szerzőjével az istenszerű Hitlerről és Magyarország elrablásáról, kutyakölykökkel pózoló nácikról, nevetséges emlékművekről és kedves diktátorokról beszélgettünk.

  Szerző
  Kovács Bálint
  Posztolva
  2014. jun. 09., 07:00
  Kommentek
  10
  „Legyetek résen, és pakoljátok be a bőröndötöket”
 • „Végül is hogyan kell futballozni? Gyengéden, mint aki szeretkezik, vagy otrombán, mint aki a busz után rohan?” A brazíliai vébéhez időzítve megjelent magyarul is a 21. század legfontosabb futballkönyve. Elolvastuk.

  Szerző
  Baski Sándor
  Posztolva
  2014. jun. 08., 16:00
  Kommentek
  1
  Mintatankönyv – Jonathan Wilson: Futballforradalmak
 • Nemrég jelent meg 77 pesti recept című gasztronómiai anyaregénye. Beszélgettünk a főzési tízparancsolatról, egy pesti mozgalmárnő receptjeiről, magyar és spanyol irodalmi tapasztalatokról, és a Kádár-korszak éjjeleiről-nappalairól.

  Szerző
  Czinki Ferenc
  Posztolva
  2014. jun. 04., 07:06
  Kommentek
  0
  „Írni is nehéz, csak az már nem szenvedés” – Dés Mihály író
 • Megjelent új regénye, a Megyek utánad, így beszélgethettünk vele családi múltról és énkeresésről, irodalmi marketingről és politikai populizmusról.

  Szerző
  Matkovich Ilona
  Posztolva
  2014/19. (05. 07.)
  Kommentek
  0
 • A Nobel-díj melletti legrangosabb irodalmi elismerést, a Nemzetközi Man Booker-díjat idén Krasznahorkai László kapta életművéért. Korábbi esszéjét idézzük ez alkalomból.

  Szerző
  Krasznahorkai László
  Posztolva
  2013/16. (04. 18.)
  Kommentek
  0
  Valaki kopog az ajtómon - Krasznahorkai László esszéje
 • Az egyik legnépszerűbb gyerekkönyvszerző folytatja sikersorozatát, de írt egy ifjúsági sakkregényt is. Kritikusunk szerint egyiknél sem hibázott.

  Szerző
  Orosz Ildikó
  Posztolva
  2014. máj. 14., 07:05
  Kommentek
  0
  Matt a sakknagyúrnak – Két jó Berg Judit
 • Melyik a kedvenc szexjelenete? Melyik a kedvenc fegyverneme? Milyen lenne A Gyűrűk Ura erotikával fűszerezve? Miben hibázott Tolkien? Mit csinálna hobbitként? És mit középkori parasztként? A Trónok harca írójával beszélgettünk.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/17. (04. 24.)
  Kommentek
  1
 • Május első vasárnapján Pelenka és irodalom címmel szervezett beszélgetést a Bálint Ház. A délutánon a gyereknevelés és az irodalom, az anyaság és alkotás, a születés és a halál összefüggéseiről esett szó.

  Szerző
  Fülöp Zsófia
  Posztolva
  2014. máj. 04., 20:59
  Kommentek
  0
  „Jön utánam valaki” – Anyák napi kérdezz-felelek
 • Nehéz lenne Kukorelly Endre szereplésénél üdítőbbet találni az Országgyűlés szégyenletes négy évében. Most megírta. Nem szépirodalom, nem elemzés és nem hibátlan, de igazi könyv, igazi mondatokkal.

  Szerző
  Urfi Péter
  Posztolva
  2014/14. (04. 03.)
  Kommentek
  0
  Nem felel meg, úgy felel - Kukorelly Endre Országházi divatok című könyvéről