Irodalmi szószedet: A kancsal rím

szerző
Várady Szabolcs
publikálva
2004/22. (05. 27.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Egy átlagos magyar rím két szótagra terjed. Vegyük olybá, hogy a két magánhangzó a rím két szeme. Egészséges szempár néz ránk, ha ezek megegyeznek. Az arc, amelybõl ránk néznek, persze különbözõ. Lehet pufók, lehet beesett, aszerint, milyen mássalhangzók közül néznek. Ha ezek is azonosak, akkor a rím tiszta. Ha csak hasonlók, akkor asszonánc. Kegyed nem tudja, mi az asszonánc? Eriggyen, és olvassa el Arany alapvetését: Valami az asszonáncról. Nekünk most nem ez a dolgunk, hanem a kancsalság. Ha csak kicsit különbözik a két magánhangzó, mondjuk, az egyik a, a másik o, akkor az a rím még alig kancsal, a tekintet inkább csak hamiskás. De ha az egyik mély, a másik magas hangrendû, az már, vélhetnénk, igazi kancsal rím. Zafir-zefir, fél hat-félhet (mindkettõ Kosztolányitól).

Egy átlagos magyar rím két szótagra terjed. Vegyük olybá, hogy a két magánhangzó a rím két szeme. Egészséges szempár néz ránk, ha ezek megegyeznek. Az arc, amelybõl ránk néznek, persze különbözõ. Lehet pufók, lehet beesett, aszerint, milyen mássalhangzók közül néznek. Ha ezek is azonosak, akkor a rím tiszta. Ha csak hasonlók, akkor asszonánc. Kegyed nem tudja, mi az asszonánc? Eriggyen, és olvassa el Arany alapvetését: Valami az asszonáncról. Nekünk most nem ez a dolgunk, hanem a kancsalság. Ha csak kicsit különbözik a két magánhangzó, mondjuk, az egyik a, a másik o, akkor az a rím még alig kancsal, a tekintet inkább csak hamiskás. De ha az egyik mély, a másik magas hangrendû, az már, vélhetnénk, igazi kancsal rím. Zafir-zefir, fél hat-félhet (mindkettõ Kosztolányitól).

Csakhogy ez az egész hasonlat maga is kancsal. A rím szemeinek ugyanis iránya (és ezért rangsora) van: a sorvégi erõsebb, mint az elõtte levõ. Vagyis nem mindegy, hogy a rím elõre vagy

visszafelé kancsalít,

hogy összezárul-e a sor végén, vagy szétnyílik. Ha összezárul, akkor a rím alapvetõ funkciója végül is be van töltve. Épp ezért az olyan alapos és szigorú verstan, mint a nagy Szepes - Szerdahelyi, nem is hisz Kosztolányinak, és a zafir-zefirt nem fogadja el kancsal rímnek, csak a fél hat-félhetet. Van ebben ráció: ha kancsalnak tekintenénk az olyan rímet, amelyiknek csak az elsõ magánhangzója különbözik, a magyar költészetben hemzsegnének a kancsal rímek. Egyetlen Petõfi-versben mindjárt egy kazal: "Szellõüzött / Felhõk között / Merengve jár / A holdsugárÉ / Dalol vele / A fülmileÉ / S míg elterül / A föld körûlÉ / Akközben a / Kert ajtaja / Halkan kinyíl, / Akár a nyílÉ" Zafir-zefir. Ha jól számolom, az elõbb (részben) idézett Est címû vers 24 rímébõl 18-at kellene kancsalnak minõsítenünk. László Zsigmond, többek közt az elõbbi Petõfi-vers példáján bemutatva, "rímillúzió"-nak nevezi az olyan rímet, amely a magánhangzóiban nem teljes, mégis tökéletes rímhatást kelt. Többnyire a mássalhangzók hathatós támogatásával, amilyen például Aranynál a -pj- kapcsolat ismétlõdése: napja-kopja vagy a -kr-: bokra-nyakra.

Ellenhatásul az elsõ Nyugat-nemzedék rímkultuszára Szabó Lõrinc gyökeres reformokat hajt végre a rímelésben. Neki elég a rímhez, ha ugyanarra a magánhangzóra végzõdik, még ha ez csak egy névelõ is. (Ahogy különben már Petõfinél is láttuk az imént.) Vagy egy vézna -i. Ki gondolna kancsal rímre, ha ezt olvassa a Tücsökzenében: "Késõbb szemem maga betûzte ki, / hogy bömbölnek a Mohos tulkai"? Vagy még akár ezt is: "Ekkortájt kezdõdött az elemi. / A betûket már tudtamÉ Valami / börtön lesz ez isÉ" Már csak a helyzete, az enjambement miatt sem érezzük - nincs idõnk megállni hozzá a sor végén - kancsal rímnek, az ugyanis nem tisztán hangtani jelenség: a hangtani adottságok akkor fejtik ki hatásukat, ha a költõ a megfelelõ helyzetbe hozza õket. Más ízét éreznénk ennek a rímnek, ha mondjuk így volna kihegyezve: Ekkortájt kezdõdött az elemi. / Gondoltam: Végre! Ez már valami!

Teve van egypúpú, van kétpúpú, sõt több. Rím három-, de akár négyszemû is. Mi van, ha egyszerre három szemével kancsalít? Az ilyen anomáliát a tudomány nem kancsal rímnek nevezi, hanem - angol mintára - pararímnek. (Az angolban más elnevezések is ismeretesek: near rhyme, slant rhyme, half rhyme, oblique rhyme.) Nem így a költõk: nekik kancsal rím az is, hogy "Egy hívõ s egy eretnek / feles földön aratnakÉ" (Weöres Sándor: Kancsal rím) vagy "Tegnap itt volt Devecseri, / jaj de nagyon bevacsorált." Ez Kosztolányinak jutott eszébe, akárcsak, álmában, ez a másik: "A szobámat méla hittel / berakattam malachittal."

A rím itt szemlátomást a humor, a groteszk hatás eszköze. Lehet azonban más célja is, fõleg ha a költõ rímfüzér-rendszerbe illeszti a magas-mély hangrendû váltakozást. Kosztolányi Lengyel táncosnõjében a játékosság dominál, és a teljesítmény öröme ("", nõ, te drága lengyel, / olyan vagy, mint az angyal. / Szépséged égi rendjel. / E csókkal, puha-langgyal, / kérlek, hogy ne feledj el / és érd be a kalanddal, / e bús egyetlen-eggyel / és légy nekem a bandzsal / önkívület, mely kengyel / nélkül az égbe nyargal."), Babits azonban sejtelmes, impresszionista hangulat festésére használja: "Az erdõ hallgatag, / nyugosznak a vadak, / lankadt állal hevernek / ágyán a hûs avarnak, / mit a szelek levernek / majd újra felkavarnak."

A kancsal rím rácáfol várakozásunkra. A hívó rím egybehangzásra, konszonanciára készít fel, és helyette disszonanciát kapunk. Komoly versben ez igen hasznos eszköz lehet, ha a pátoszt akarjuk visszavenni. Mint például Orbán Ottó, amikor Blake Tigrisére az elvesztett ifjúság képét vetíti, majd a nosztalgikus önsajnálat heves rohamát egy elegáns riposzttal így védi ki: "Csíkos ékkõ, tündökölsz, / Mûvészi, ahogy te ölsz, / Noha nem tudatos döntés: ösztön, / Hogy nem élsz növényi koszton." (Mint egyik kritikusa írta: "Éa pátoszt és szentimentalizmustÉ megtöri egy kancsal rím", és szerintem is nevezzük csak kancsalnak az "ösztön-koszton"-t, a pararímet hagyjuk meg a tudománynak.)

A kancsal rím sajátos esete a kibicsaklott rím: egy Vas István-vers címe és egyben poétikai slusszpoénja. A kétségbeesés szüli: a nagyvárosi közlekedési viszonyoknak az öregkort súlyosbító tortúrája hajszolja bele a költõt és szonettjét a disszonancia sebzetten felhördülõ csattanójába: "Hát nem únod föld alatt, föld felett / Menteni még mindig az életet, / Zihálva zebrán, lelábalva lépcsõn? // Ha közlekedés közben meg nem ölnek, / Magadtól minél hamarabb dögölj meg, / Tulajdon városodban gyalog õslény!"

"Lépcsõn-õslény": mint látjuk, a rím két magánhangzója itt helyet cserélt. A kontextus dönti el (és a mássalhangzók különbözése), hogy a hatás nem humoros. Nem úgy, mint a kecskerímben, amelynek az elnevezése körül vannak ugyan viták, de ezúttal a Szepes - Szerdahelyi

egy húron pendül

Kosztolányival, aki Esti Kornél rímei közt Két kecskerím címmel publikálta ezeket: "Volt rajta egy rémes zergekabát / és evett egy krémes kergezabát. // Bármennyi embert ölök rakásra, / nem teszek szert egy öröklakásra." A kecskerím tehát annyiban különbözik Vas Istvánétól, hogy "megbolondított" tiszta rím: minden hangja megegyezik, csak vagy a magán-, vagy a mássalhangzói (többnyire azért inkább a mássalhangzói) rímelés közben helyet cserélnek. És akkor Vas István tragikus témája így szólal meg (a kecskerím egyik nagymestere, Vargha Balázs kezén): "Fõvárosunk légtere / bûzzel-gázzal rég tele."

Várady Szabolcs

Irodalmi szószedet címmel új sorozatot indítunk. E lexikoncikkszerû tárcákban literatúránk jelesei világítják meg az egyes, kissé önkényesen kiválasztott fogalmakat. B. Z. A.

szerző
Várady Szabolcs
publikálva
2004/22. (05. 27.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:

Kommentek

Rendezés:

Komment írásához

 • Paul Auster, Jonathan Franzen, Lawrence Norfolk - az irodalmi világsztárok mind nyilatkoztak a Narancsnak, hogy miért a Granta (volt) a világ legmenőbb irodalmi lapja. Az alapító szerint a sikernek 3 titka van: bulizni, bulizni és bulizni.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/32. (08. 07.)
  Kommentek
  0
 • Vihart kavart, hogy Kertész Imrét kitüntetik augusztus 20-án. Vannak, akik máris őt, mások a díjátadókat bírálják, de a 85 éves író egyelőre nem reagált a hírre. 2002-ben, a Nobel-díj átvétele előtt nem ez történt. Mi is akkor beszéltünk vele.

  Szerző
  Szőnyei Tamás
  Posztolva
  2002/50. (12. 12.)
  Kommentek
  0
 • A nápolyi maffiavilágról írt Gomorrával kivívta az alvilág haragját - azóta rendőrök őrzik. ZéróZéróZéró című új könyvében a nemzetközi drogkereskedelemről rántja le a leplet, de a magyar maffia-szálak sem maradnak említés nélkül. Escobar, Orbán, láncfűrész - egy interjúban.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/27. (07. 03.)
  Kommentek
  0
 • Csütörtökön megjelenő lapszámunkban a világhírű szerző új gyerekkönyvéről nyilatkozik. De azt csak itt mondja el, mi a szexi a női kalózokban, mi a baj Casanova péniszével, mi a rémisztő az Amanda Palmerrel való éneklésben, és hol a költészet a korai magömlésben.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014. aug. 13., 09:08
  Kommentek
  0
  Korai költői magömlés – Neil Gaiman a Narancsnak
 • Készül a Harcosok klubja folytatására, de először még gonzóerotikával sokkolja Amerikát. A világhírű írót kedvenc szexjátékairól és a kormányzati szintre emelt magyar „buzilobbizás” amerikai lehetőségeiről is kérdeztük.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014. jul. 05., 18:00
  Kommentek
  0
  A buzizás Amerikában – Chuck Palahniuk, a Harcosok klubja írója
 • Azok közé a nagy reményű ifjak közé tartozott, akiknek életét a 20. század drámai fordulatai törték ketté. Német, francia és angolszász kritikusok regényét az egyik legjobb könyvnek tartják, amit a holokausztról valaha írtak. Itthon viszont teljesen ismeretlen volt eddig. Eddig.

  Szerző
  Kiss Yudit
  Posztolva
  2014/3. (01. 16.)
  Kommentek
  0
  Egy meg sem hallgatott tanú - Nyíri János és életműve
 • A Maj Sjöwall-Per Wahlöö házaspár Martin Beck-sorozata nélkül nincs ma skandináv krimidivat: Henning Mankelltől Stieg Larssonon át Jo Nesbø-ig mindenki az ő köpönyegükből bújt elő. És ha már így van, felhívtuk Maj Sjöwallt, és rögtön utána Nesbø-t.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/24. (06. 12.)
  Kommentek
  0
 • A Természetes fény egyszerre történelmi regény, holokauszt-regény, családregény, szociográfia és fikció: valós fotók és dokumentumimitációk során kibontakozó emlékezet. Závada Pált a második világháborús traumák feldolgozásáról és az elbeszélés új lehetőségeiről kérdeztük.

  Szerző
  Markó Anita
  Posztolva
  2014/24. (06. 12.)
  Kommentek
  1
 • Mondhatni, újraszentelték Tisza István szobrát. Krúdynál a kétszeres miniszterelnök lelép saját szobra talapzatáról.

  Szerző
  Bán Zoltán András
  Posztolva
  2014. jun. 23., 08:50
  Kommentek
  0
  Élő szobor a villamoson – Krúdy emlékei Tisza Istvánról
 • Viseljünk-e nyakkendőt sztriptízbárban? Hogyan váljunk közellenséggé a Fekete Párducok szemében? Hogyan ugrassuk ki Salingert a barlangjából? És hogyan kössünk életre szóló barátságot Hunter S. Thompsonnal?

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/23. (06. 05.)
  Kommentek
  0
 • Az Ünnepi Könyvhéten öt szerzőt kérdeztünk az alkalomhoz cseppet sem illő komolytalansággal.

  Szerző
  Markó Anita
  Posztolva
  2014. jun. 14., 12:06
  Kommentek
  0
  Könyvhét, lazán – Öt szerző, három kérdés
 • Itt a könyvhét, a nyomtatott lapszámban gigantikus könyvmelléklet, benne többek között gyerekirodalmi sikerlista. Merényi Ágnes közel egy évtizedig vezette a gyerekkönyvkiadás egyik központját, a Móra Kiadó szerkesztőségét, áprilistól a Carthaphilusnál dolgozik. Piacról, lélekről, Békés Pálról kérdeztük.

  Szerző
  Matkovich Ilona
  Posztolva
  2014. jun. 13., 08:06
  Kommentek
  0
  „Nem a gyerek választ” – Merényi Ágnes a gyerekirodalomról
 • Fő műve a Zabhegyező és az a fél évszázad, amit remeteként töltött. Vagy mégsem? Shane Salerno hollywoodi filmes, a Salinger című dokumentumfilm és könyv szerzője lerántja a leplet a mítoszokról, az ártatlan, fiatal lányokról és az Avatar folytatásáról.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014. jun. 13., 07:19
  Kommentek
  3
  Fiatal lányokért epekedett – J. D. Salinger csodálatos élete
 • Breaking news! Amerikai idő szerint csütörtök délután öt órától Paul Auster brooklyni lakos és szépíró elfogyasztott két pohár pezsgőt, elszívott vagy fél tucat Davidoff szivarkát, és interjút adott a Narancsnak. Egy brooklyni cukrászdából jelentjük.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2013. okt. 04., 08:30
  Kommentek
  0
  Auster, pezsgő, Brooklyn
 • Csütörtökön megjelenő lapszámunk könyvrovatában olyat olvashatnak, mint még soha: John Le Carré, a kémregény koronázatlan királya új könyve, a Törékeny igazság apropóján exkluzív interjút adott a Narancsnak. Kattintson az előzetesért!

  Posztolva
  2013. szept. 29., 13:00
  Kommentek
  0
  „Sok magyarnak is ismerős lehet” – John Le Carré a Narancsnak
 • Szombaton Orbán Viktor nyitotta meg az életét bemutató tárlatot a Terror Házában. Az író halála után az új kiállítás kurátora, Kiss Ilona írt róla kétrészes, nagy portrét a Narancsba.

  Szerző
  Kiss Ilona
  Posztolva
  2013. szept. 23., 07:09
  Kommentek
  3
  Író vagy harcos? – Szolzsenyicin élete és küldetése
 • Az Aegon rendhagyó tananyagokat készíttet diákok számára. Ennek apropójából körülnéztünk, mi a helyzet a középiskolai irodalomoktatásban, és hogyan lehet még élő szerzőket tanítani ebben az új, túlszabályozott és konzervatív rendszerben.

  Szerző
  Csendes-Erdei Emese
  Posztolva
  2013. szept. 20., 16:55
  Kommentek
  1
  Széllel szemben – kortárs írók az iskolában
 • Kis csapatokat szerveztek különféle iskolák tanulóiból a ValóVilág 5-tel kapcsolatos felméréseikhez, és nem várt hatásként azt tapasztalták, hogy a gyerekek „egész egyszerűen ki voltak éhezve az ilyen típusú beszélgetésekre”. Kritika Zsolt Péter könyvéről.

  Szerző
  Tanner Gábor
  Posztolva
  2013. szept. 18., 08:32
  Kommentek
  1
  „Pszichopata jellegű” karakterek – Könyv a valóságshow-król
 • Épp a minap jelentette be, hogy készül a Harcosok klubja folytatására, méghozzá képregény formában. A Kísértettek, az Altató és a Cigányút szerzője nem szívesen ad élő szóban interjút, inkább e-mailezik. Az alábbi interjú több levélváltás eredményeként született.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2013/34. (08. 22.)
  Kommentek
  1
 • Márai elkészíti a Horthy-rendszer "neobarokk fasizmusának" mérlegét, és ezzel mintha a korszak mai szerecsenmosdatását kísérő vitában is leadná posztumusz szavazatát. Könyvkritika.

  Szerző
  Kőrizs Imre
  Posztolva
  2013/32. (08. 08.)
  Kommentek
  1
 • 87 éves korában elhunyt Elmore Leonard, Quentin Tarantino és Stephen King kedvenc írója, olyan filmek ihletője, mint a Jackie Brown, a Szóljatok a köpcösnek, a Mint a kámfor vagy A törvény embere című tévésorozat. A tősgyökeres detroiti íróval két éve beszélgettünk hosszan telefonon.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2011/31. (08. 04.)
  Kommentek
  0
 • A Viharszigetből Scorsese, a Titokzatos folyóból Eastwood, a Hideg nyomonból Affleck rendezett filmet. Utóbbiban színre lép leghíresebb teremtménye, hat regény főszereplője: a Kenzie-Gennaro nyomozópáros. A világhírű krimiírót telefonon értük utol.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2013/32. (08. 08.)
  Kommentek
  0
 • Miért kívánatos a királyság? Mi a jó házastársi kapcsolat titka? És mi köze a gumicsontnak a szerkesztői fizetéshez? A jeles etológus és népszerű szépíró, a híresen Jeromos- és Bukfenc-párti Csányi Vilmos szembesült a narancs.hu 8 kérdésével.

  Szerző
  - kg -
  Posztolva
  2013. aug. 13., 07:40
  Kommentek
  5
  8 kérdés – Csányi Vilmos
 • Ez a mostani műalkotás pont azzá változott, ami ellen a korai Esterházy bevetette tehetségét és tudományát.

  Szerző
  Radics Viktória
  Posztolva
  2013/30. (07. 25.)
  Kommentek
  6
  Szétlapított szövegek - Esterházy Péter: Egyszerű történet vessző száz oldal - a kardozós változat -
 • "Egy nagy hullámvölgy után az utóbbi években újra azt éreztem, hogy talán nem vagyok annyira akarós a színpadon, nem akarom annyira, hogy mindenki rám figyeljen. Éhes vagyok, kíváncsi és munkára kész." Interjú.

  Szerző
  Kovács Bálint
  Posztolva
  2013/28. (07. 11.)
  Kommentek
  0
  Üvegcserép a szívben - Bíró Kriszta színész, író
 • Álnéven írt sikerregényt J. K. Rowling. A pár hete akarata ellenére lelepleződött írónő esete korántsem egyedülálló az álneves irodalom gazdag történetében.

  Szerző
  László Ferenc
  Posztolva
  2013. jul. 25., 10:50
  Kommentek
  0
  Más néven – Rejtőzködő írók