Irodalmi szószedet: A kancsal rím

szerző
Várady Szabolcs
publikálva
2004/22. (05. 27.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Egy átlagos magyar rím két szótagra terjed. Vegyük olybá, hogy a két magánhangzó a rím két szeme. Egészséges szempár néz ránk, ha ezek megegyeznek. Az arc, amelybõl ránk néznek, persze különbözõ. Lehet pufók, lehet beesett, aszerint, milyen mássalhangzók közül néznek. Ha ezek is azonosak, akkor a rím tiszta. Ha csak hasonlók, akkor asszonánc. Kegyed nem tudja, mi az asszonánc? Eriggyen, és olvassa el Arany alapvetését: Valami az asszonáncról. Nekünk most nem ez a dolgunk, hanem a kancsalság. Ha csak kicsit különbözik a két magánhangzó, mondjuk, az egyik a, a másik o, akkor az a rím még alig kancsal, a tekintet inkább csak hamiskás. De ha az egyik mély, a másik magas hangrendû, az már, vélhetnénk, igazi kancsal rím. Zafir-zefir, fél hat-félhet (mindkettõ Kosztolányitól).

Egy átlagos magyar rím két szótagra terjed. Vegyük olybá, hogy a két magánhangzó a rím két szeme. Egészséges szempár néz ránk, ha ezek megegyeznek. Az arc, amelybõl ránk néznek, persze különbözõ. Lehet pufók, lehet beesett, aszerint, milyen mássalhangzók közül néznek. Ha ezek is azonosak, akkor a rím tiszta. Ha csak hasonlók, akkor asszonánc. Kegyed nem tudja, mi az asszonánc? Eriggyen, és olvassa el Arany alapvetését: Valami az asszonáncról. Nekünk most nem ez a dolgunk, hanem a kancsalság. Ha csak kicsit különbözik a két magánhangzó, mondjuk, az egyik a, a másik o, akkor az a rím még alig kancsal, a tekintet inkább csak hamiskás. De ha az egyik mély, a másik magas hangrendû, az már, vélhetnénk, igazi kancsal rím. Zafir-zefir, fél hat-félhet (mindkettõ Kosztolányitól).

Csakhogy ez az egész hasonlat maga is kancsal. A rím szemeinek ugyanis iránya (és ezért rangsora) van: a sorvégi erõsebb, mint az elõtte levõ. Vagyis nem mindegy, hogy a rím elõre vagy

visszafelé kancsalít,

hogy összezárul-e a sor végén, vagy szétnyílik. Ha összezárul, akkor a rím alapvetõ funkciója végül is be van töltve. Épp ezért az olyan alapos és szigorú verstan, mint a nagy Szepes - Szerdahelyi, nem is hisz Kosztolányinak, és a zafir-zefirt nem fogadja el kancsal rímnek, csak a fél hat-félhetet. Van ebben ráció: ha kancsalnak tekintenénk az olyan rímet, amelyiknek csak az elsõ magánhangzója különbözik, a magyar költészetben hemzsegnének a kancsal rímek. Egyetlen Petõfi-versben mindjárt egy kazal: "Szellõüzött / Felhõk között / Merengve jár / A holdsugárÉ / Dalol vele / A fülmileÉ / S míg elterül / A föld körûlÉ / Akközben a / Kert ajtaja / Halkan kinyíl, / Akár a nyílÉ" Zafir-zefir. Ha jól számolom, az elõbb (részben) idézett Est címû vers 24 rímébõl 18-at kellene kancsalnak minõsítenünk. László Zsigmond, többek közt az elõbbi Petõfi-vers példáján bemutatva, "rímillúzió"-nak nevezi az olyan rímet, amely a magánhangzóiban nem teljes, mégis tökéletes rímhatást kelt. Többnyire a mássalhangzók hathatós támogatásával, amilyen például Aranynál a -pj- kapcsolat ismétlõdése: napja-kopja vagy a -kr-: bokra-nyakra.

Ellenhatásul az elsõ Nyugat-nemzedék rímkultuszára Szabó Lõrinc gyökeres reformokat hajt végre a rímelésben. Neki elég a rímhez, ha ugyanarra a magánhangzóra végzõdik, még ha ez csak egy névelõ is. (Ahogy különben már Petõfinél is láttuk az imént.) Vagy egy vézna -i. Ki gondolna kancsal rímre, ha ezt olvassa a Tücsökzenében: "Késõbb szemem maga betûzte ki, / hogy bömbölnek a Mohos tulkai"? Vagy még akár ezt is: "Ekkortájt kezdõdött az elemi. / A betûket már tudtamÉ Valami / börtön lesz ez isÉ" Már csak a helyzete, az enjambement miatt sem érezzük - nincs idõnk megállni hozzá a sor végén - kancsal rímnek, az ugyanis nem tisztán hangtani jelenség: a hangtani adottságok akkor fejtik ki hatásukat, ha a költõ a megfelelõ helyzetbe hozza õket. Más ízét éreznénk ennek a rímnek, ha mondjuk így volna kihegyezve: Ekkortájt kezdõdött az elemi. / Gondoltam: Végre! Ez már valami!

Teve van egypúpú, van kétpúpú, sõt több. Rím három-, de akár négyszemû is. Mi van, ha egyszerre három szemével kancsalít? Az ilyen anomáliát a tudomány nem kancsal rímnek nevezi, hanem - angol mintára - pararímnek. (Az angolban más elnevezések is ismeretesek: near rhyme, slant rhyme, half rhyme, oblique rhyme.) Nem így a költõk: nekik kancsal rím az is, hogy "Egy hívõ s egy eretnek / feles földön aratnakÉ" (Weöres Sándor: Kancsal rím) vagy "Tegnap itt volt Devecseri, / jaj de nagyon bevacsorált." Ez Kosztolányinak jutott eszébe, akárcsak, álmában, ez a másik: "A szobámat méla hittel / berakattam malachittal."

A rím itt szemlátomást a humor, a groteszk hatás eszköze. Lehet azonban más célja is, fõleg ha a költõ rímfüzér-rendszerbe illeszti a magas-mély hangrendû váltakozást. Kosztolányi Lengyel táncosnõjében a játékosság dominál, és a teljesítmény öröme ("", nõ, te drága lengyel, / olyan vagy, mint az angyal. / Szépséged égi rendjel. / E csókkal, puha-langgyal, / kérlek, hogy ne feledj el / és érd be a kalanddal, / e bús egyetlen-eggyel / és légy nekem a bandzsal / önkívület, mely kengyel / nélkül az égbe nyargal."), Babits azonban sejtelmes, impresszionista hangulat festésére használja: "Az erdõ hallgatag, / nyugosznak a vadak, / lankadt állal hevernek / ágyán a hûs avarnak, / mit a szelek levernek / majd újra felkavarnak."

A kancsal rím rácáfol várakozásunkra. A hívó rím egybehangzásra, konszonanciára készít fel, és helyette disszonanciát kapunk. Komoly versben ez igen hasznos eszköz lehet, ha a pátoszt akarjuk visszavenni. Mint például Orbán Ottó, amikor Blake Tigrisére az elvesztett ifjúság képét vetíti, majd a nosztalgikus önsajnálat heves rohamát egy elegáns riposzttal így védi ki: "Csíkos ékkõ, tündökölsz, / Mûvészi, ahogy te ölsz, / Noha nem tudatos döntés: ösztön, / Hogy nem élsz növényi koszton." (Mint egyik kritikusa írta: "Éa pátoszt és szentimentalizmustÉ megtöri egy kancsal rím", és szerintem is nevezzük csak kancsalnak az "ösztön-koszton"-t, a pararímet hagyjuk meg a tudománynak.)

A kancsal rím sajátos esete a kibicsaklott rím: egy Vas István-vers címe és egyben poétikai slusszpoénja. A kétségbeesés szüli: a nagyvárosi közlekedési viszonyoknak az öregkort súlyosbító tortúrája hajszolja bele a költõt és szonettjét a disszonancia sebzetten felhördülõ csattanójába: "Hát nem únod föld alatt, föld felett / Menteni még mindig az életet, / Zihálva zebrán, lelábalva lépcsõn? // Ha közlekedés közben meg nem ölnek, / Magadtól minél hamarabb dögölj meg, / Tulajdon városodban gyalog õslény!"

"Lépcsõn-õslény": mint látjuk, a rím két magánhangzója itt helyet cserélt. A kontextus dönti el (és a mássalhangzók különbözése), hogy a hatás nem humoros. Nem úgy, mint a kecskerímben, amelynek az elnevezése körül vannak ugyan viták, de ezúttal a Szepes - Szerdahelyi

egy húron pendül

Kosztolányival, aki Esti Kornél rímei közt Két kecskerím címmel publikálta ezeket: "Volt rajta egy rémes zergekabát / és evett egy krémes kergezabát. // Bármennyi embert ölök rakásra, / nem teszek szert egy öröklakásra." A kecskerím tehát annyiban különbözik Vas Istvánétól, hogy "megbolondított" tiszta rím: minden hangja megegyezik, csak vagy a magán-, vagy a mássalhangzói (többnyire azért inkább a mássalhangzói) rímelés közben helyet cserélnek. És akkor Vas István tragikus témája így szólal meg (a kecskerím egyik nagymestere, Vargha Balázs kezén): "Fõvárosunk légtere / bûzzel-gázzal rég tele."

Várady Szabolcs

Irodalmi szószedet címmel új sorozatot indítunk. E lexikoncikkszerû tárcákban literatúránk jelesei világítják meg az egyes, kissé önkényesen kiválasztott fogalmakat. B. Z. A.

szerző
Várady Szabolcs
publikálva
2004/22. (05. 27.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:

Kommentek

Rendezés:

Komment írásához

 • Szerző
  Fehér Renátó, - urfi -
  Posztolva
  2014/33. (08. 14.)
  Kommentek
  0
  A rábeszélés nehézségei – A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet három kiadványa
 • A marsi hobbiregénynek indult, Hollywood legkeresettebb portékája lett belőle. Andy Weir marsi túlélő sci-fijéből Ridley Scott forgat hamarosan filmet Budapesten Matt Damonnal. Damon a regény főszereplőjét, a Marson rekedt űrhajóst alakítja. A regényről és a filmről a hajdani hobbiírót kérdeztük.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014. szept. 09., 17:49
  Kommentek
  0
  Ezt csinálja Matt Damon Budapesten
 • Haverkodott Castróval, kampányolt a saját Nobel-díja mellett, unta a sárga pillangókat. A Száz év magány irritálta, a fiatal lányok vonzották. Szimpatizált Kádárral és Sophia Loren fürdőruhájával. Gabriel García Márquezről jó ismerősével és biográfusával beszélgettünk.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/34. (08. 21.)
  Kommentek
  0
  „A pátriárka én vagyok” - Gerald Martin életrajzíró García Márquezről
 • Réz Pál, a Holmi főszerkesztője 25 év után átadja a stafétabotot. A legfrissebb Narancsban erről kérdeztük a szerkesztőlegendát, aki jobb- és baloldali szerzőkről és a kortárs irodalom nívójáról beszél az itt olvasható részletben.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2014. szept. 04., 13:42
  Kommentek
  1
  Réz Pál: Nem olyan jó a magyar irodalom
 • Képek és videók egy szürreális költői estről. De a sok vidám pillanat közben azért emlékeztessük magunkat: itt a magyar állam pénzével és a magyar állam tekintélyével szórakoznak.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2014. szept. 02., 13:15
  Kommentek
  3
  Depardieu mellett egy sámán is fellépett Szőcs Géza buliján
 • Rabolták-e már el földönkívüliek? Mi köze George Clooneynak egy óriáspoliphoz? Melyik a legrémisztőbb története? Bírta-e Hitlert Dahl? Ezekre a kérdésekre (is) megkaptuk a választ a világhírű írótól.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/33. (08. 14.)
  Kommentek
  0
  „A tejesség igénye” – Neil Gaiman író
 • Ez a regény egymással feleselő állítások mátrixává hullik szét - állítja kritikusunk Esterházy új sorozatának második darabjáról.

  Szerző
  Lengyel Imre Zsolt
  Posztolva
  2014/32. (08. 07.)
  Kommentek
  5
  Egy a szavak közül - Esterházy Péter új regényéről
 • Paul Auster, Jonathan Franzen, Lawrence Norfolk - az irodalmi világsztárok mind nyilatkoztak a Narancsnak, hogy miért a Granta (volt) a világ legmenőbb irodalmi lapja. Az alapító szerint a sikernek 3 titka van: bulizni, bulizni és bulizni.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/32. (08. 07.)
  Kommentek
  0
 • Vihart kavart, hogy Kertész Imrét kitüntetik augusztus 20-án. Vannak, akik máris őt, mások a díjátadókat bírálják, de a 85 éves író egyelőre nem reagált a hírre. 2002-ben, a Nobel-díj átvétele előtt nem ez történt. Mi is akkor beszéltünk vele.

  Szerző
  Szőnyei Tamás
  Posztolva
  2002/50. (12. 12.)
  Kommentek
  0
 • A nápolyi maffiavilágról írt Gomorrával kivívta az alvilág haragját - azóta rendőrök őrzik. ZéróZéróZéró című új könyvében a nemzetközi drogkereskedelemről rántja le a leplet, de a magyar maffia-szálak sem maradnak említés nélkül. Escobar, Orbán, láncfűrész - egy interjúban.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/27. (07. 03.)
  Kommentek
  0
 • Csütörtökön megjelenő lapszámunkban a világhírű szerző új gyerekkönyvéről nyilatkozik. De azt csak itt mondja el, mi a szexi a női kalózokban, mi a baj Casanova péniszével, mi a rémisztő az Amanda Palmerrel való éneklésben, és hol a költészet a korai magömlésben.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014. aug. 13., 09:08
  Kommentek
  0
  Korai költői magömlés – Neil Gaiman a Narancsnak
 • Készül a Harcosok klubja folytatására, de először még gonzóerotikával sokkolja Amerikát. A világhírű írót kedvenc szexjátékairól és a kormányzati szintre emelt magyar „buzilobbizás” amerikai lehetőségeiről is kérdeztük.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014. jul. 05., 18:00
  Kommentek
  0
  A buzizás Amerikában – Chuck Palahniuk, a Harcosok klubja írója
 • Azok közé a nagy reményű ifjak közé tartozott, akiknek életét a 20. század drámai fordulatai törték ketté. Német, francia és angolszász kritikusok regényét az egyik legjobb könyvnek tartják, amit a holokausztról valaha írtak. Itthon viszont teljesen ismeretlen volt eddig. Eddig.

  Szerző
  Kiss Yudit
  Posztolva
  2014/3. (01. 16.)
  Kommentek
  0
  Egy meg sem hallgatott tanú - Nyíri János és életműve
 • Pénteken jelenik meg Sándor Erzsi vak fiával, Juhász Tamással közösen írt könyve, Szegény anyám, ha látnám címmel. Tamással beszélgettünk.

  Szerző
  Csendes-Erdei Emese
  Posztolva
  2013. okt. 21., 12:10
  Kommentek
  0
  „A vakság nem valami misztikus dolog”
 • Mozikban a huszadik század egyik legnagyobb hatású gondolkodóját megidéző film. Az e heti Narancsban mérlegre tesszük Margarethe von Trotta rendezését, itt pedig korábbi portrécikkünket olvashatják.

  Szerző
  Kaposi Dávid
  Posztolva
  2013. okt. 19., 07:10
  Kommentek
  0
  Egy vitatott kóserságú gömböc - Ki volt Hannah Arendt?
 • Milyen volt Arafattal szilveszterezni és kokaint szívni egy washingtoni asztalról? Milyen volt kezet rázni Thomas Mann-nal és megőrülni a brit titkosszolgálat berkeiben? Vigyázat: Le Carré-interjúnk online változata eddig nem olvasható részleteket is tartalmaz!

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2013/40. (10. 03.)
  Kommentek
  0
 • A Pletykaanyu, az Isten hozott vagy a Mellettem elférsz szerzője hűtlen olvasó, gyönge telefonos és valódi taktikus.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2013. okt. 15., 08:35
  Kommentek
  1
  8 kérdés – Grecsó Krisztián
 • A kanadai Alice Munro kapta az idei irodalmi Nobel-díjat, az indoklás szerint elsősorban novellaírói munkásságáért.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2013. okt. 10., 14:30
  Kommentek
  0
  Irodalmi Nobel-díj, 2013: Alice Munro
 • Ha a Svéd Királyi Tudományos Akadémia idén olyan kedvében van, hogy élő amerikai írót díjazna, Philip Roth az emberük. Tényleg ő lenne ma Amerika írófejedelme? Bret Easton Ellist, Jonathan Franzent, Paul Austert, Nicole Krausst és Philip Rothot kérdeztük.

  Szerző
  - kg -
  Posztolva
  2013. okt. 09., 16:10
  Kommentek
  0
  És a Nobelt nyerte – Philip Roth?
 • Október 10-én, 13 órakor jelentik be Stockholmban, ki kapja az irodalmi Nobel-díjat, és Nádas Pétert ismét az esélyesek között emlegetik. Ön szerint megérdemelné? És ha ő nem, akkor ki? Szavazzon!

  Posztolva
  2013. okt. 09., 11:10
  Kommentek
  3
  Mit érdemel Nádas Péter?
 • Breaking news! Amerikai idő szerint csütörtök délután öt órától Paul Auster brooklyni lakos és szépíró elfogyasztott két pohár pezsgőt, elszívott vagy fél tucat Davidoff szivarkát, és interjút adott a Narancsnak. Egy brooklyni cukrászdából jelentjük.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2013. okt. 04., 08:30
  Kommentek
  0
  Auster, pezsgő, Brooklyn
 • Csütörtökön megjelenő lapszámunk könyvrovatában olyat olvashatnak, mint még soha: John Le Carré, a kémregény koronázatlan királya új könyve, a Törékeny igazság apropóján exkluzív interjút adott a Narancsnak. Kattintson az előzetesért!

  Posztolva
  2013. szept. 29., 13:00
  Kommentek
  0
  „Sok magyarnak is ismerős lehet” – John Le Carré a Narancsnak
 • Szombaton Orbán Viktor nyitotta meg az életét bemutató tárlatot a Terror Házában. Az író halála után az új kiállítás kurátora, Kiss Ilona írt róla kétrészes, nagy portrét a Narancsba.

  Szerző
  Kiss Ilona
  Posztolva
  2013. szept. 23., 07:09
  Kommentek
  3
  Író vagy harcos? – Szolzsenyicin élete és küldetése
 • Az Aegon rendhagyó tananyagokat készíttet diákok számára. Ennek apropójából körülnéztünk, mi a helyzet a középiskolai irodalomoktatásban, és hogyan lehet még élő szerzőket tanítani ebben az új, túlszabályozott és konzervatív rendszerben.

  Szerző
  Csendes-Erdei Emese
  Posztolva
  2013. szept. 20., 16:55
  Kommentek
  1
  Széllel szemben – kortárs írók az iskolában
 • Kis csapatokat szerveztek különféle iskolák tanulóiból a ValóVilág 5-tel kapcsolatos felméréseikhez, és nem várt hatásként azt tapasztalták, hogy a gyerekek „egész egyszerűen ki voltak éhezve az ilyen típusú beszélgetésekre”. Kritika Zsolt Péter könyvéről.

  Szerző
  Tanner Gábor
  Posztolva
  2013. szept. 18., 08:32
  Kommentek
  1
  „Pszichopata jellegű” karakterek – Könyv a valóságshow-król
 • Épp a minap jelentette be, hogy készül a Harcosok klubja folytatására, méghozzá képregény formában. A Kísértettek, az Altató és a Cigányút szerzője nem szívesen ad élő szóban interjút, inkább e-mailezik. Az alábbi interjú több levélváltás eredményeként született.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2013/34. (08. 22.)
  Kommentek
  1