Irodalmi szószedet: A kancsal rím

szerző
Várady Szabolcs
publikálva
2004/22. (05. 27.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Egy átlagos magyar rím két szótagra terjed. Vegyük olybá, hogy a két magánhangzó a rím két szeme. Egészséges szempár néz ránk, ha ezek megegyeznek. Az arc, amelybõl ránk néznek, persze különbözõ. Lehet pufók, lehet beesett, aszerint, milyen mássalhangzók közül néznek. Ha ezek is azonosak, akkor a rím tiszta. Ha csak hasonlók, akkor asszonánc. Kegyed nem tudja, mi az asszonánc? Eriggyen, és olvassa el Arany alapvetését: Valami az asszonáncról. Nekünk most nem ez a dolgunk, hanem a kancsalság. Ha csak kicsit különbözik a két magánhangzó, mondjuk, az egyik a, a másik o, akkor az a rím még alig kancsal, a tekintet inkább csak hamiskás. De ha az egyik mély, a másik magas hangrendû, az már, vélhetnénk, igazi kancsal rím. Zafir-zefir, fél hat-félhet (mindkettõ Kosztolányitól).

Egy átlagos magyar rím két szótagra terjed. Vegyük olybá, hogy a két magánhangzó a rím két szeme. Egészséges szempár néz ránk, ha ezek megegyeznek. Az arc, amelybõl ránk néznek, persze különbözõ. Lehet pufók, lehet beesett, aszerint, milyen mássalhangzók közül néznek. Ha ezek is azonosak, akkor a rím tiszta. Ha csak hasonlók, akkor asszonánc. Kegyed nem tudja, mi az asszonánc? Eriggyen, és olvassa el Arany alapvetését: Valami az asszonáncról. Nekünk most nem ez a dolgunk, hanem a kancsalság. Ha csak kicsit különbözik a két magánhangzó, mondjuk, az egyik a, a másik o, akkor az a rím még alig kancsal, a tekintet inkább csak hamiskás. De ha az egyik mély, a másik magas hangrendû, az már, vélhetnénk, igazi kancsal rím. Zafir-zefir, fél hat-félhet (mindkettõ Kosztolányitól).

Csakhogy ez az egész hasonlat maga is kancsal. A rím szemeinek ugyanis iránya (és ezért rangsora) van: a sorvégi erõsebb, mint az elõtte levõ. Vagyis nem mindegy, hogy a rím elõre vagy

visszafelé kancsalít,

hogy összezárul-e a sor végén, vagy szétnyílik. Ha összezárul, akkor a rím alapvetõ funkciója végül is be van töltve. Épp ezért az olyan alapos és szigorú verstan, mint a nagy Szepes - Szerdahelyi, nem is hisz Kosztolányinak, és a zafir-zefirt nem fogadja el kancsal rímnek, csak a fél hat-félhetet. Van ebben ráció: ha kancsalnak tekintenénk az olyan rímet, amelyiknek csak az elsõ magánhangzója különbözik, a magyar költészetben hemzsegnének a kancsal rímek. Egyetlen Petõfi-versben mindjárt egy kazal: "Szellõüzött / Felhõk között / Merengve jár / A holdsugárÉ / Dalol vele / A fülmileÉ / S míg elterül / A föld körûlÉ / Akközben a / Kert ajtaja / Halkan kinyíl, / Akár a nyílÉ" Zafir-zefir. Ha jól számolom, az elõbb (részben) idézett Est címû vers 24 rímébõl 18-at kellene kancsalnak minõsítenünk. László Zsigmond, többek közt az elõbbi Petõfi-vers példáján bemutatva, "rímillúzió"-nak nevezi az olyan rímet, amely a magánhangzóiban nem teljes, mégis tökéletes rímhatást kelt. Többnyire a mássalhangzók hathatós támogatásával, amilyen például Aranynál a -pj- kapcsolat ismétlõdése: napja-kopja vagy a -kr-: bokra-nyakra.

Ellenhatásul az elsõ Nyugat-nemzedék rímkultuszára Szabó Lõrinc gyökeres reformokat hajt végre a rímelésben. Neki elég a rímhez, ha ugyanarra a magánhangzóra végzõdik, még ha ez csak egy névelõ is. (Ahogy különben már Petõfinél is láttuk az imént.) Vagy egy vézna -i. Ki gondolna kancsal rímre, ha ezt olvassa a Tücsökzenében: "Késõbb szemem maga betûzte ki, / hogy bömbölnek a Mohos tulkai"? Vagy még akár ezt is: "Ekkortájt kezdõdött az elemi. / A betûket már tudtamÉ Valami / börtön lesz ez isÉ" Már csak a helyzete, az enjambement miatt sem érezzük - nincs idõnk megállni hozzá a sor végén - kancsal rímnek, az ugyanis nem tisztán hangtani jelenség: a hangtani adottságok akkor fejtik ki hatásukat, ha a költõ a megfelelõ helyzetbe hozza õket. Más ízét éreznénk ennek a rímnek, ha mondjuk így volna kihegyezve: Ekkortájt kezdõdött az elemi. / Gondoltam: Végre! Ez már valami!

Teve van egypúpú, van kétpúpú, sõt több. Rím három-, de akár négyszemû is. Mi van, ha egyszerre három szemével kancsalít? Az ilyen anomáliát a tudomány nem kancsal rímnek nevezi, hanem - angol mintára - pararímnek. (Az angolban más elnevezések is ismeretesek: near rhyme, slant rhyme, half rhyme, oblique rhyme.) Nem így a költõk: nekik kancsal rím az is, hogy "Egy hívõ s egy eretnek / feles földön aratnakÉ" (Weöres Sándor: Kancsal rím) vagy "Tegnap itt volt Devecseri, / jaj de nagyon bevacsorált." Ez Kosztolányinak jutott eszébe, akárcsak, álmában, ez a másik: "A szobámat méla hittel / berakattam malachittal."

A rím itt szemlátomást a humor, a groteszk hatás eszköze. Lehet azonban más célja is, fõleg ha a költõ rímfüzér-rendszerbe illeszti a magas-mély hangrendû váltakozást. Kosztolányi Lengyel táncosnõjében a játékosság dominál, és a teljesítmény öröme ("", nõ, te drága lengyel, / olyan vagy, mint az angyal. / Szépséged égi rendjel. / E csókkal, puha-langgyal, / kérlek, hogy ne feledj el / és érd be a kalanddal, / e bús egyetlen-eggyel / és légy nekem a bandzsal / önkívület, mely kengyel / nélkül az égbe nyargal."), Babits azonban sejtelmes, impresszionista hangulat festésére használja: "Az erdõ hallgatag, / nyugosznak a vadak, / lankadt állal hevernek / ágyán a hûs avarnak, / mit a szelek levernek / majd újra felkavarnak."

A kancsal rím rácáfol várakozásunkra. A hívó rím egybehangzásra, konszonanciára készít fel, és helyette disszonanciát kapunk. Komoly versben ez igen hasznos eszköz lehet, ha a pátoszt akarjuk visszavenni. Mint például Orbán Ottó, amikor Blake Tigrisére az elvesztett ifjúság képét vetíti, majd a nosztalgikus önsajnálat heves rohamát egy elegáns riposzttal így védi ki: "Csíkos ékkõ, tündökölsz, / Mûvészi, ahogy te ölsz, / Noha nem tudatos döntés: ösztön, / Hogy nem élsz növényi koszton." (Mint egyik kritikusa írta: "Éa pátoszt és szentimentalizmustÉ megtöri egy kancsal rím", és szerintem is nevezzük csak kancsalnak az "ösztön-koszton"-t, a pararímet hagyjuk meg a tudománynak.)

A kancsal rím sajátos esete a kibicsaklott rím: egy Vas István-vers címe és egyben poétikai slusszpoénja. A kétségbeesés szüli: a nagyvárosi közlekedési viszonyoknak az öregkort súlyosbító tortúrája hajszolja bele a költõt és szonettjét a disszonancia sebzetten felhördülõ csattanójába: "Hát nem únod föld alatt, föld felett / Menteni még mindig az életet, / Zihálva zebrán, lelábalva lépcsõn? // Ha közlekedés közben meg nem ölnek, / Magadtól minél hamarabb dögölj meg, / Tulajdon városodban gyalog õslény!"

"Lépcsõn-õslény": mint látjuk, a rím két magánhangzója itt helyet cserélt. A kontextus dönti el (és a mássalhangzók különbözése), hogy a hatás nem humoros. Nem úgy, mint a kecskerímben, amelynek az elnevezése körül vannak ugyan viták, de ezúttal a Szepes - Szerdahelyi

egy húron pendül

Kosztolányival, aki Esti Kornél rímei közt Két kecskerím címmel publikálta ezeket: "Volt rajta egy rémes zergekabát / és evett egy krémes kergezabát. // Bármennyi embert ölök rakásra, / nem teszek szert egy öröklakásra." A kecskerím tehát annyiban különbözik Vas Istvánétól, hogy "megbolondított" tiszta rím: minden hangja megegyezik, csak vagy a magán-, vagy a mássalhangzói (többnyire azért inkább a mássalhangzói) rímelés közben helyet cserélnek. És akkor Vas István tragikus témája így szólal meg (a kecskerím egyik nagymestere, Vargha Balázs kezén): "Fõvárosunk légtere / bûzzel-gázzal rég tele."

Várady Szabolcs

Irodalmi szószedet címmel új sorozatot indítunk. E lexikoncikkszerû tárcákban literatúránk jelesei világítják meg az egyes, kissé önkényesen kiválasztott fogalmakat. B. Z. A.

szerző
Várady Szabolcs
publikálva
2004/22. (05. 27.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:

Kommentek

Rendezés:

Komment írásához

 • Milyen a sznobság, ha német? Milyen a szimbólum, ha nevetséges? És milyen az író, ha végleg befutott? A németek irodalmi sztárjával beszélgettünk.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/46. (11. 13.)
  Kommentek
  0
  „A ló legyen ló” - Daniel Kehlmann író
 • Nem hittek, vagy nem akartak hinni neki? Ki volt, és miért tette, amit tett? A róla szóló könyv szerzőjét kérdeztük.

  Szerző
  Orosz Ildikó
  Posztolva
  2014/44. (10. 30.)
  Kommentek
  0
  Aki hírt vitt a holokausztról
 • Ezekben a percekben zajlik az irodalmi folyóirat búcsúztatása a Radnóti Színházban. „Elfogulatlan volt a lap, és ­ebben egyedülálló” – állítja a főszerkesztő.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2014. nov. 29., 19:30
  Kommentek
  0
  Búcsú a Holmitól – Interjú Réz Pállal
 • A hitelezők a bennragadt könyvek dobra verésével azonban nem lesznek beljebb, mert senkinek sem kellenek. Kérdés, mikor tapintanak érzékenyebb pontot.

  Szerző
  Hamvay Péter
  Posztolva
  2014/45. (11. 06.)
  Kommentek
  0
  Most eladó a kiadó, szívem? - Árverezik az Európa könyveit
 • A pénisz beszél, Sztálin szexel, Pelevin a farkába harap – A jég-trilógia szerzőjét új regénye hozta Budapestre.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014. nov. 20., 09:36
  Kommentek
  5
  Sztálin és Brezsnyev forog a sírjában – Vlagyimir Szorokin író
 • Ezt onnan tudjuk, hogy – kapaszkodjanak meg – Juhász Ferenc posztolt róla egy képet a Facebookon.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2014. nov. 17., 15:55
  Kommentek
  5
  Tandori Dezső megjelent az MMA díjátadóján
 • Megjelent Gyarmati Fanni naplója – a holnapi Narancsban erről kérdezzük Ferencz Győzőt. Ebben az esszéjében arról ír, miért nem tudunk mit kezdeni Radnóti emlékével.

  Szerző
  Ferencz Győző
  Posztolva
  2014/42. (10. 16.)
  Kommentek
  0
  Ferencz Győző: Egy nyugtalanító költő
 • Elhunyt Mittelholcz Dóra újságíró. Az utolsó hetekben vele készített interjúnkkal emlékszünk rá. 29 éves korában diagnosztizálták nála a méhnyakrákot. A kezdetektől megosztotta tapasztalatait a Facebookon, majd a barátai tanácsára könyvet írt a kezelésekről.

  Szerző
  Karafiáth Orsolya
  Posztolva
  2014/43. (10. 22.)
  Kommentek
  8
  „A nagy döntésekkel magadra maradsz” – Mittelholcz Dóra
 • Hogyan izzadt Németh Miklós miniszterelnök Gorbacsovnál? Milyen fehérneművel kedveskedett Németh titkára a szeretőjének? Hogyan szexelt Kennedy? Mit kerestek gumikacsák az elnöki fürdőkádban? És miért nincs szexjelenete Hruscsovnak? A hidegháború forró jelenetei Follett-módra.

  Szerző
  Köves Gábor
  Posztolva
  2014/40. (10. 02.)
  Kommentek
  1
  „Mint egy erényöv” - Ken Follett író
 • Miért maradt ki Ferencz Győző és Szabó T. Anna írása a Müpa Magazinból?

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2014. okt. 15., 13:36
  Kommentek
  4
  Mi történt a Radnóti-esszékkel a Müpában?
 • A Nyugat pénzügyminisztere és egy napra majdnem valóságos miniszter; volt képviselő, üldözött, majd emigráns matuzsálem. Fenyő Miksa az okos, hasznos – és királypárti irodalmár.

  Szerző
  László Ferenc
  Posztolva
  2014/37. (09. 11.)
  Kommentek
  0
  A bujkáló könyve – Fenyő Miksa (1877–1972)
 • Visszamondta a Janus Pannonius-díj átvételét Hannu Launonen finn író. Szőcs Géza szerint valaki telebeszélte a fejét. Pedig a miniszterelnök tanácsadója csak magát okolhatja.

  Szerző
  narancs.hu
  Posztolva
  2014. okt. 09., 15:55
  Kommentek
  2
  Szőcs Géza megint kosarat kapott
 • A Nobel-díjas író felidézte látogatását a munkatáborok helyszínein, ahol anyja és alkotótársa is raboskodott, és „ahol ma újra gyilkolják az embereket”.

  Szerző
  - urfi -
  Posztolva
  2014. okt. 06., 09:10
  Kommentek
  0
  Herta Müller: A lágerek helyén ma Putyin háborúja zajlik